סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

יעל אביטל מור

תפקידיו"ר ועדת איכות הסביבה
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
טלפון נייד050-6722399
דואר אלקטרוניyael.maayan@gmail.com
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים