סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

ויקה אלקין

תפקידיו"ר ועדת צעירים
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
טלפון נייד052-6130661
דואר אלקטרוניvikaelkin@gmail.com
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים