סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

חינן אגמון

תפקידמנהל כספים
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
דואר אלקטרוניheinan@talpiot.matnasim.co.il
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים