סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

איתן שטינברג

תפקידמתכנן אורבני
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
דואר אלקטרוניtalpaz.plan@gmail.com
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים