סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-6732877
mazkirut@talpiot.matnasim.co.il
פקס: 02-6733217

תמי לביא –ניסים

תפקידרכזת תכנית עתיד ישראלי
שלוחהמינהל קהילתי תלפ"ז
דואר אלקטרוניtamilavie@gmail.com
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים