גיל שכטר

גיל שכטר

תחום הביטחון, נציג עיריית ירושלים